JML-diving

Menu
MENU

Paszport do Eksportu

W ramach Działania 6.1. „Paszport do eksportu” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) świadczymy usługi doradcze w zakresie przygotowania Planu Rozwoju Eksportu oraz wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu w polskich przedsiębiorstwach.

Służymy pomocą w formułowaniu wniosku o dofinansowanie.

I Etap – Plan Rozwoju Eksportu

Plan rozwoju eksportu zawiera w szczególności:

  • analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej,
  • analizę aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków,
  • wybór i wskazanie działań do realizacji przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki.

Nasze usługi doradcze przy przygotowywaniu Planu Rozwoju Eksportu są dofinansowane w wysokości 80% wydatków kwalifikowalnych.

II Etap – Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

 W ramach wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu przedsiębiorstwo może m.in.:

  • brać udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
  • brać udział w zorganizowanych misjach gospodarczych na rynkach docelowych,
  • zlecić wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,
  • zlecić uzyskanie niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe,
  • zlecić doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
  • zlecić doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

 Nasze usługi związane z wdrażaniem Planu Rozwoju Eksportu są dofinansowane w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych.

 Dotychczas opracowaliśmy i pomogliśmy wdrożyć kilkadziesiąt projektów tego typu.