JML-diving

Menu
MENU

Odpowiedzialność

Spółka we wszystkich aspektach swojego działania prowadzi odpowiedzialny biznes – zarówno wobec kontrahentów, pracowników, otoczenia biznesowego i środowiska. Doskonale rozumiemy, jak istotne jest dla naszych kontrahentów bezpieczeństwo naszych usług. Dlatego aby zapewnić im spokój przy zakupie naszych towarów i usług od początku naszej działalności posiadamy szerokie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Nasze ubezpieczenie wielokrotnie przekracza nasze kapitały oraz wartość jednostkowych kontraktów podpisywanych przez nasza spółkę. Gwarantuje, ze w przypadku niespodziewanych zdarzeń z naszej strony nasi klienci będą w pełni bezpieczni.

2016-07-01 Certyfikat do polisy nr 02.889.030 ubezp. odpow. cywilnej Global SPK