JML-diving

Menu
MENU

Reorganizacja przedsiębiorstw

Bazując na wieloletnim doświadczeniu naszego personelu w wielu branżach i sektorach, oferujemy indywidualnie opracowywane usługi reorganizacji przedsiębiorstwa, mającej na celu optymalizację posiadanych zasobów oraz rozwój sprzedaży:

  • Usługi zarządzania przedsiębiorstwami, jednostkami biznesowymi, reorganizacji i restrukturyzacji
  • Modelowanie procesów biznesowych
  • Zarządzanie wartością firmy i zarządzanie operacyjne
  • Zarządzenie procedurami i obiegiem dokumentów
  • Badania rynku
  • Wdrażanie systemów controllingu
  • Zarządzanie zmianą
  • Optymalizacja kosztów działalności.