JML-diving

Menu
MENU

Tworzenie nowych jednostek biznesowych

W ramach działalności doradczej, wspomagamy naszych klientów w tworzeniu nowych jednostek biznesowych:

  • Usługi kreowania i tworzenia nowych jednostek biznesowych
  • Identyfikacja i weryfikacja pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia przedsiębiorstw.
  • Wsparcie przedsiębiorstw przy początkowych etapach rozwoju (również ekspansji na nowych rynkach).
  • Doradztwo w zakresie form finansowania działalności, form pozyskiwania kapitału, sposobów dofinansowania.
  • Wsparcie przy odpowiedniej segmentacji produktów, usług, grup klientów.
  • Wsparcie w zakresie sposobów rekrutacji i selekcji personelu.
  • Wsparcie w zakresie rozwoju sieci sprzedaży, powiązań kooperacyjnych.