JML-diving

Menu
MENU

Usługi świadczone firmom polskim

Wśród usług świadczonych firmom polskim, możemy m.in wyróżnić:

 • Analiza rynku kraju zagranicznego dla wybranych sektorów
 • Organizacja spotkań biznesowych za granicą
 • Wyszukiwanie dystrybutora/przedstawiciela handlowego
 • Koordynacja pracy kilku dystrybutorów/przedstawicieli regionalnych na rynkach zagranicznych
 • Wprowadzanie produktu/technologii na rynek, rozwijanie sieci kontaktów i sieci sprzedaży
 • Tłumaczenia ustne i pisemne na wybrane języki
 • Organizacja misji handlowych , kalendarzy spotkań, itp.
 • Organizacja stoiska na targach branżowych w wybranym kraju , asysta podczas targów
 • Odzyskiwanie podatku VAT zapłaconego za granicą
 • Pomoc w prowadzeniu spraw administracyjnych i sądowych poprzez partnerskie biuro prawnicze.
 • Pomoc w sporządzaniu dokumentacji eksportowej i importowej w relacjach handlowych z krajami Ameryki Łacińskiej
 • Podwykonawstwo – wyszukiwanie i kontakty z  podwykonawcami przy wybranych projektach na rynkach zagranicznych

Współpracujemy przy opracowywaniu i wdrażaniu Planu Rozwoju Eksportu, m.in. w ramach działania POIG 6.1.