JML-diving

Menu
MENU

Usługi świadczone firmom zagranicznym

Wśród usług świadczonych naszym klientom zagranicznym możemy wyróżnić m.in:

 • Analiza polskiego, czeskiego lub słowackiego rynku dla wybranych sektorów
 • Organizacja spotkań biznesowych
 • Wyszukiwanie dystrybutora/przedstawiciela handlowego
 • Koordynacja pracy kilku dystrybutorów/przedstawicieli regionalnych na rynku polskim, czeskim, słowackim
 • Wprowadzanie produktu/technologii na rynek, rozwijanie sieci kontaktów i sieci sprzedaży
 • Tłumaczenia ustne i pisemne z i na j. polski / j. czeski / j. słowacki
 • Organizacja misji handlowych, kalendarzy spotkań, itp.
 • Organizacja stoiska na targach branżowych w Polsce, Czechach, Słowacji, asysta podczas targów
 • Odzyskiwanie podatku VAT zapłaconego w Polsce, Czechach, Słowacji
 • Podwykonawstwo – wyszukiwanie i kontakty z polskimi, czeskimi i słowackimi podwykonawcami przy wybranych projektach
 • Pomoc w rejestrowaniu spółki w Polsce, Czechach i Słowacji (pomoc formalno-prawna, księgowa, etc)
 • Usługi logistyczno-magazynowe
 • Poszukiwanie i selekcja personelu
 • Wyszukiwanie terenów pod inwestycję, nieruchomości, itp.