JML-diving

Menu
MENU

Rynki Ameryki Łacińskiej

Rynek Ameryki Łacińskiej tworzy  20 państw, w których językiem urzędowym jest język hiszpański (oraz portugalski w przypadku Brazylii). Jest to region charakteryzujący się przede wszystkim bogactwem złóż mineralnych, zwłaszcza ropy naftowej, dynamicznym wzrostem gospodarczym, intensywną integracją wewnętrzną,  jak również zakrojoną na coraz większą skalę współpracą z Unią Europejską.

Przed europejskimi przedsiębiorcami otwierają się nowe możliwości: rynki młode, dynamiczne, pozbawione wielu barier, co zapewnią porozumienia między Ameryką Łacińska a Unią Europejską. Najważniejsi partnerzy dla Polski z Ameryki Łacińskiej to Brazylia i Meksyk, które  są uznawane za jedne z najbardziej obiecujących gospodarek świata. Znaczne wzrosty gospodarki oraz szeroko idącą liberalizację odnotowuje także rynek peruwiański

Rozwojowi działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej towarzyszy coraz większe zainteresowanie rynkami europejskimi, co można również odnotować również na rynku polskim.